Pozice

Vědecký pracovník

Odborné zaměření

  • Zpracování signálů GNSS a Radionavigace
  • Zpracování rádiových komunikačních a radionavigačních signálů
  • Konstrukce rádiových zařízení a vestavné systémy

Základní informace o předmětech a publikacích na webu fakulty

Kontaktní informace

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky, Technická 2, 166 27 Praha 6
Místnost: B2-826 (plán budovy)
Email: jiri.svaton@fel.cvut.cz
Telefon: +420-22435-5866

Pedagogická činnost

seznam předmětů v Moodle

Vybrané:

B2B37SAS – Signály a soustavy (2015 – dosud)

B2B99EKP – Elektronika a komunikace prakticky (2022 – dosud)

Výzkumná činnost

seznam publikací a výsledků v databázi V3S

Vybrané:

Svatoň J., Vejražka F., Schmidt J., Kubalík P., Borecký J.: „Novel Partial Correlation Method Algorithm for Acquisition of GNSS Tiered Signals“. Navigation, 2020. DOI 10.1002/navi.390

Svatoň, J. Vejražka. F.: „Joint Acquisition Estimator of Modern GNSS Tiered Signals Using Block Pre-Correlation Processing of Secondary Code“. Sensors. 2020, 20(10), ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/s20102965.

Svatoň, J. Vejražka. F.: „Pre- and Post-Correlation Method for Acquisition of New GNSS Signals with Secondary Code“. In: 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS). IEEE/ION Position Location and Navigation Symposium 2018, Monterey, CA.

Zahraniční pobyty

2021 – Švýcarský federální technologický institut v Lausanne ( École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)), TOPO (Geodetic Engineering Laboratory).

Řešené projekty

Monitorování polohy příslušníků složek IZS během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence, Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1), 2022 – dosud, Člen řešitelského týmu

Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií. TE01020186, TA ČR, 2012-2019, Člen řešitelského týmu

URP4 Určování absolutní a relativní polohy v prostředí 4. průmyslové revoluce TH03010261, TA ČR, 2018 – 2021.

Výzkum rádiových navigačních systémů SGS14/150/OHK3/2T/13, ČVUT, 2014 – 2015, Řešitel.

Určování polohy v obtížných podmínkách různými metodami pomoci rádiových signálů SGS20/129/OHK3/2T/13, ČVUT, 2020-2021, Člen řešitelského týmu.

Členství v organizacích

CzIN – Český institut navigace