Katedra radioelektroniky se podílí na výuce předmětů řady studijních programů, významným způsobem pak na programech:

Ocenění pedagogičtí pracovníci

Základní informace pro studenty ve všech etapách studia – web fakulty

Rozvrhy předmětů katedry na aktuální semestr – web fakulty

Seznam aktuálních předmětů katedry – Moodle FEL

Seznam všech předmětů katedry (včetně již neotvíraných) – web fakulty

Seznam pracovníků katedry s přehledem předmětů a publikací – web fakulty

Bakalářské studium

Témata bakalářských semestrálních projektů nabízených katedrou radioelektroniky – web fakulty

Informace k bakalářské práci a ke státní závěrečné zkoušceweb fakulty, web programu EK, web katedry radioelektroniky

Tematické okruhy SZZ bakalářského studia na webu fakulty – Elektronika a komunikace, Otevřené elektronické systémy

Seznam bakalářských prací obhajovaných na katedře – centrální úložiště ČVUT DSpace, web ÚK ČVUT

Oceněné práce od roku 2018

Magisterské studium

Témata magisterských semestrálních projektů nabízených katedrou radioelektroniky – web fakulty

Informace k diplomové práci a ke státní závěrečné zkoušceweb fakulty a web programu EK, web katedry radioelektroniky

Tematické okruhy SZZ magisterského studia na webu fakulty – Elektronika a komunikace

Seznam diplomových prací obhajovaných na katedře – centrální úložiště ČVUT DSpace, web ÚK ČVUT

Oceněné práce od roku 2018

Doktorské studium

Témata disertačních prací nabízených katedrou radioelektroniky – web fakulty

Informace k doktorskému studiu – web fakulty

Informace k odborné rozpravě a státní doktorské zkoušce EK – sekce Radioelektronika – Google dokument (poslední aktualizace prosinec 2023)

Obhájené disertační práce na katedře – web ÚK ČVUT

Oceněné práce od roku 2017