Funkce

Spolupracovník fakulty (externista)

Odborné zaměření

  • Digitální rozhlasové vysílání
  • Systémy pro mobilní komunikaci

Kontaktní informace

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky, Technická 2, 166 27 Praha 6
Místnost: C3-437 (plán budovy)
Email: karel.mikulastik@fel.cvut.cz
Telefon: +420-22435-5973

Pedagogická činnost

seznam předmětů v Moodle

B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas

A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice

Výzkumná činnost

seznam publikací a výsledků v databázi V3S


Osobní stránky

http://www.digital-radio.cz/personal/