Naše katedra se v oblasti vědy a výzkumu věnuje mnoha aktivitám. Na základě specializovaných vědních oblastí jsou zformovány jednotlivé odborné týmy. Nedílnou součástí našich aktivit je spolupráce s průmyslem a univerzitami a dalšími akademickými subjekty. Naše práce je podporována řadou sponzorů a grantových organizací.

Významnou část našich výsledků lze nalézt v každoročním přehledu publikací a grantů na stránkách elektrotechnické fakulty nebo v systému V3S.

Naše projekty zahrnují:

  • síťové kódování v bezdrátových sítích s náhodnou konektivitou a masivními interferencemi
  • implementaci evropského navigačního systému Galileo v České republice
  • modelování a verifikaci metod hodnocení kvality (QoS) v multimediálních systémech
  • návrh metod testování kvality optických elementů na bázi kalomelu
  • vývoj sítě robotických dalekohledů
  • podíl na přípravě vesmírných misí Evropské kosmické agentury (LOFT, SMILE, ATHENA, THESEUS)
  • monitorování optických protějšků záblesků gamazáření
  • digitalizaci a zpracování zobrazovacích systémů
  • návrh zobrazovacích systémů
  • symbolické a semi-symbolické metody ve výkonových vysokofrekvenčních aplikacích