Naše katedra se v oblasti vědy a výzkumu věnuje mnoha aktivitám. Na základě specializovaných vědních oblastí jsou zformovány jednotlivé odborné týmy. Nedílnou součástí našich aktivit je spolupráce s průmyslem a univerzitami a dalšími akademickými subjekty. Naše práce je podporována řadou sponzorů a grantových organizací.

Významnou část našich výsledků lze nalézt v každoročním přehledu publikací a grantů na stránkách elektrotechnické fakulty nebo v systému V3S.

Naše projekty zahrnují:

 • síťové kódování v bezdrátových sítích s náhodnou konektivitou a masivními interferencemi
 • implementaci evropského navigačního systému Galileo v České republice
 • modelování a verifikaci metod hodnocení kvality (QoS) v multimediálních systémech
 • návrh metod testování kvality optických elementů na bázi kalomelu
 • vývoj sítě robotických dalekohledů
 • podíl na přípravě vesmírných misí Evropské kosmické agentury (LOFT, SMILE, ATHENA, THESEUS)
 • monitorování optických protějšků záblesků gamazáření
 • digitalizaci a zpracování zobrazovacích systémů
 • návrh zobrazovacích systémů
 • symbolické a semi-symbolické metody ve výkonových vysokofrekvenčních aplikacích
 • MEDIG (Metodické centrum pro digitalizaci, restaurování a prezentaci obrazových a zvukových záznamů, na nichž jsou archivovány fotografie, filmy, audiovizuální díla a hudební či rozhlasová díla nebo jiná akustická ztvárnění)